گفتنی است، در این جلسه ۵۷۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شد.

شرکت چدن سازان مجمع عمومی اعلام کرد، مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ درمحل شهرک صنعتی شرق اصفهان (سجزی)، فاز دوم، خیابان هفتم، سالن کنفرانس نواندیشان برگزار و درباره استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره تصمیم گیری شد.