شرکت تولیدی چدن سازان از بستن قرارداد فروش محصول خبر داد.

 این شرکت اعلام کرد، تعداد ۱۲۰ عدد (۱.۲۶۰ تن) محصول غلتک به شرکت فولاد مبارکه اصفهان واگذار شده است.