دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: وام مسکن ملی به ۱۵۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

 تا اینجای کار به متقاضیان مسکن ملی قول داده شده است که به‌ازای هر متقاضی ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به‌دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به ۱۵۰میلیون تومان برسد.