تمام دستگاهای اجرایی دولت پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری را از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

بنا به تصمیم هیئت وزیران، به دستگاه های اجرایی دولت اعم از نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران  اجازه داده شد به کارمندان خود که شامل کارمند رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت میباشد  پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری را از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

ادامه در خبرگذاری تسنیم خوانده شود