بنا به خبرگزاری صدا و سیما استان اصفهان  شرکت ذوب آهن اصفهان همزمان با سالروز تاسیس شرکت یعنی 23 دی ماه رکورد جدیدی را به خود اختصاص داد. این شرکت با تولید روزانه 9 هزارو 657 تن چدن مذاب در کوره های شماره  های 2 و 3 توانست بهترین رکورد تولید چدن در در بخش کوره بلند را به ثبت برساند.