مدیربازارابی و فروش ذوب آهن اصفهان در نشست با خبرنگارها درباره شمش چدن در بورس کالا گفت: خیلی وقت است که ما  دنبال عرضه شمش چدن در بورس کالا بودیم تا هم پتانسیل محصولمان را بشناسیم و هم مشتریان با یک رقابت واضح تر و سالم تر خرید خودشان را انجام دهند و امکان رصد سراسری این اتفاق امکان پذیر باشد.

ادامه در سایت irasin