بنا به گزارشهای دنیای معدن، تضعیف سرعت رشد اقتصادی چین با تضعیف تقاضا می‌تواند از صعود بهای فولاد جلوگیری کند. در این وضعیت، میزان تقاضا و تولید فولاد در هند رو به افزایش گذاشته که این موضوع نیز می‌تواند بر روند بازار جهانی سنگ‌‌‌آهن و فولاد اثرگذار شود و زمینه رشد قیمت فولاد در بازارهای جهانی را فراهم کند.

ادامه در سایت www.ghatreh.com