بر اساس محاسبات سنتی در صنعت ساختمان‌سازی، در سال گذشته، هزینه سفت‌کاری از متری ۱.۵ میلیون تومان، در تابستان امسال به متری ۲.۵ میلیون تومان افزایش یافته است. با یک محاسبه‌ی ساده به افزایش قیمت حدود ۶۵ درصدی در کمتر از ۶ ماه می‌رسیم که البته مبنای محاسبه پروژه‌های ۶ سقف به بالا خواهد بود اما در مجموع افزایش قیمت محسوسی قابل مشاهده است.

ادامه در سایت www.ghatreh.com