شرکت تولیدی چدن سازان پرداخت سود سهامداران را زمانبندی کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، سود سهامداران حقیقی و حقوقی دارای کد سجام به میزان دارایی سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین، سهامداران حقیقی و حقوقی فاقد کد سجام می‌توانند در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

گفتنی است، سود سهامداران حقیقی و حقوقی دارای سهام ۲۰ میلیون به بالا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ قابل دریافت است.

ادامه در سایت www.boursenews.ir