طی گزارش خبرگزاری فارس از شهر بیرجند،  استاندار خراسان جنوبی با بازدید از کارخانه شمش چدن خوسف  گفت: این واحد تولیدی بنا یه چند دلیل تعطیل شده بود و تعداد قابل توجهی از نیروی کارگری مجموعه تعدیل گشته و بیکار شده بودند.

وی همچنین افزود: در یک سال گذشته پیگیری هایی انجام شده است تا مشکلات کارخانه برطرف گردیده است و سرمایه گذار چینی برگردد و این واحد مجدد فعال شود.