مشاور کارخانه چدن شهرستان خوسف در گزارش با خبرنگاران گفت: کارخانه در حال تولید آزمایشی بوده و بهره برداری از آن تا اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد.

او افزود: با توجه به ارزیابی و مشاوره‌های انجام شده بعد از اخذ مجوز ارزیابی زیست محیطی فاز دوم کارخانه که فاز فولاد می‌باشد با سرمایه‌گذاری ۵۷ میلیارد دلار و اشتغال بالغ بر ۶۰۰ نفر شروع به کار خواهد کرد.

ادامه در سایت khabarban.com