مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در رابطه با حذف محدودیت خرید شمش فولادی، افزود: مشکلات تولیدکنندگان القایی به خاطر قطع گاز واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی به دلیل افزایش بسیار زیاد مصرف خانگی است.

 

ادامه در سایتwww.imna.ir